Seværdigheder i Ghana

Åben kort
Coat of arms: Ghana

21:28:49

Landekode ISO GH

Telefonopkald +233

Tidszone Africa/Accra

Hovedstad Accra

Mest populære byer

AccraGreater AccraBefolkning:2 291 352
AflaoVoltaBefolkning:69 284
AgogoAshantiBefolkning:36 797
Agona SwedruCentralBefolkning:68 216
Akim OdaEasternBefolkning:60 604
AnlogaVoltaBefolkning:36 771
ApamCentralBefolkning:26 466
AsamankeseEasternBefolkning:39 435
AshaimanGreater AccraBefolkning:298 841
AximWesternBefolkning:27 719
BawkuUpper EastBefolkning:71 074
BegoroEasternBefolkning:48 516
BerekumBrong-AhafoBefolkning:62 364
BolgatangaUpper EastBefolkning:68 183
Cape CoastCentralBefolkning:227 269
DomeGreater AccraBefolkning:84 904
Dunkwa-on-OffinCentralBefolkning:33 379
EffiakumaWesternBefolkning:35 094
EjuraAshantiBefolkning:75 390
ElminaCentralBefolkning:33 576
GbaweGreater AccraBefolkning:80 991
HohoeVoltaBefolkning:58 155
KetaVoltaBefolkning:23 207
KintampoBrong-AhafoBefolkning:49 046
KoforiduaEasternBefolkning:130 810
KonongoAshantiBefolkning:42 550
KpandoVoltaBefolkning:28 917
KumasiAshantiBefolkning:2 069 350
LashibiGreater AccraBefolkning:86 188
MadinaGreater AccraBefolkning:143 356
MampongAshantiBefolkning:42 795
NavrongoUpper EastBefolkning:27 524
NkawkawEasternBefolkning:61 785
NsawamEasternBefolkning:44 522
ObuasiAshantiBefolkning:180 460
KasoaCentralBefolkning:80 820
PresteaWesternBefolkning:35 760
SalagaNorthernBefolkning:26 153
SaltpondCentralBefolkning:24 689
SaveluguNorthernBefolkning:39 092
Sekondi-TakoradiWesternBefolkning:445 205
ShamaWesternBefolkning:23 699
SuhumEasternBefolkning:49 398
SunyaniBrong-AhafoBefolkning:248 496
TafoAshantiBefolkning:62 382
TaifaGreater AccraBefolkning:74 264
TamaleNorthernBefolkning:427 054
TarkwaWesternBefolkning:34 941
TechimanBrong-AhafoBefolkning:104 212
TemaGreater AccraBefolkning:161 612
TeshieGreater AccraBefolkning:176 597
WenchiBrong-AhafoBefolkning:39 187
WinnebaCentralBefolkning:60 331
YendiNorthernBefolkning:52 774

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning